SIEMENS LEDUS HALLE

SIEMENS LEDUS HALLE

Vēdināšanas sistēmas montāža un nodošana ekspluatācijā.